chevron Newwave Solutions
Back

Sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp

img-blog Newwave Solutions

Khi hoàn thành một hệ thống hoặc phần mềm, chúng ta cần biết cách thực hiện bài kiểm thử đơn vị, mẫu kế hoạch kiểm thử tích hợp. Cùng Newwave Solutions tìm hiểu sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp

1. Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là gì? Kiểm thử hệ thống là một phương pháp kiểm thử phần mềm hay còn gọi là kiểm thử IT. Mục tiêu là để phát hiện lỗi bằng cách chỉ kiểm tra một tập hợp con của tất cả các kết hợp có thể của đầu vào.

Kiểm thử hệ thống là gì?
Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là gì? – Một phương pháp quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm, được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống. Mục tiêu chính của kiểm thử hệ thống là phát hiện lỗi và sự cố trong hệ thống bằng cách thực hiện kiểm tra trên một tập hợp con của tất cả các kết hợp có thể của đầu vào.

Trong quá trình phát triển phần mềm, hệ thống thường phải xử lý nhiều loại đầu vào khác nhau, bao gồm các thông số, dữ liệu người dùng, tương tác với các hệ thống khác và nhiều yếu tố khác. Sự phức tạp và đa dạng của các yếu tố này tạo nên một không gian kết hợp rất lớn. Để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, không thể kiểm tra tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Thay vào đó, kiểm thử hệ thống tập trung vào việc xác định và kiểm tra một tập hợp con quan trọng, đại diện cho các kết hợp đầu vào quan trọng nhất.

2. Kiểm thử tích hợp là gì?

Kiểm thử tích hợp là một giai đoạn quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm, trong đó các tester kết hợp các giá trị đầu vào khác nhau để tạo ra các bộ kiểm thử. Mục tiêu chính của kiểm thử tích hợp là xác nhận rằng các mô-đun và thành phần riêng lẻ trong hệ thống phần mềm hoạt động tương thích trong quá trình phát triển.

Kiểm thử tích hợp là gì?
Kiểm thử tích hợp là gì?

Trong quá trình phát triển phần mềm, hệ thống thường được chia thành các mô-đun và thành phần riêng lẻ để dễ dàng quản lý và phát triển. Mỗi mô-đun hoặc thành phần thường có các yêu cầu và chức năng riêng, và để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, chúng cần được kiểm tra xem liệu chúng hoạt động đúng và tương thích với nhau.

Thử nghiệm tích hợp giúp xác định các vấn đề có thể phát sinh khi các mô-đun và thành phần được kết hợp lại với nhau.

Kết quả từ thử nghiệm kết hợp cung cấp thông tin quan trọng về sự tương thích và tương hợp giữa các mô-đun và thành phần trong hệ thống. Nếu có các vấn đề phát sinh, nhóm phát triển có thể xác định và khắc phục sự cố trước khi hệ thống được triển khai. Điều này giúp đạt được một hệ thống phần mềm ổn định, tin cậy và đáng tin cậy hơn.

2. Mục đích của hoạt động kiểm thử tích hợp

Sau khi hoàn thành kiểm thử đơn vị, giai đoạn kiểm thử tích hợp được tiến hành để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của toàn bộ hệ thống phần mềm. Mục tiêu chính của kiểm thử tích hợp là phát hiện và khắc phục các lỗi không mong muốn, đảm bảo rằng các thành phần trong hệ thống tương tác và hoạt động tốt.

Mục đích của kiểm thử là gì?
Mục đích của kiểm thử là gì?

Trong quá trình thử nghiệm tích hợp, các mô-đun và thành phần sẽ trải qua kiểm thử đơn vị được kết hợp lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Việc thực hiện bài kiểm thử thứ nhất giúp các mô-đun hoạt động đúng cách khi được kết hợp với nhau. Quan điểm thử nghiệm kết hợp đảm bảo các tương tác giữa các thành phần không gây ra sự cố.

Ví dụ kiểm thử tích hợp là hệ thống mua sắm trực tuyến. Trong hệ thống này, có nhiều chức năng như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng. Mỗi chức năng sẽ được triển khai trong một mô-đun riêng.

Trong quan điểm kiểm thử hệ thống, các tester sẽ kiểm tra tất cả tính năng tích hợp xác minh hệ thống. Thử nghiệm tích hợp nội bộ toàn bộ hệ thống sẽ phản ánh hoạt động đã ổn định, mang lại niềm tin cho người dùng cuối cùng khi sử dụng hệ thống mua sắm trực tuyến chưa.

Trong trường hợp phát hiện vấn đề các loại kiểm thử phần mềm, chúng ta cần điều chỉnh thông số kỹ thuật và chương trình để khắc phục lỗi.

3. Quan điểm thử nghiệm tích hợp

Thử nghiệm tích hợp là quá trình xác minh các mô-đun và thành phần hoạt động cùng nhau như mong đợi trong hệ thống phần mềm.

Quan điểm thử nghiệm là gì?
Quan điểm thử nghiệm là gì?

Để đạt được mục tiêu này, chúng ta sẽ phải xem xét các khía cạnh:

  • Tính toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu được truyền giữa các mô-đun không bị thay đổi hoặc mất mát. Kiểm tra kiểu dữ liệu và định dạng đúng như yêu cầu, không có sự khác biệt mô-đun thành phần.
  • Sự phù hợp về giao diện: Kiểm thử giao diện giữa các mô-đun được thiết kế chính xác và có khả năng giao tiếp với nhau. Điều này bao gồm kiểm thử thành phần, chức năng gọi, giao thức và sử dụng API.
  • Phối hợp các chức năng: Xác minh rằng các chức năng của từng mô-đun hoạt động tốt. Ví dụ, kiểm thử từ trên xuống khả năng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng.
  • Hiệu suất: Bài kiểm thử này sẽ kiểm tra hiệu suất tổng thể của hệ thống đáp ứng yêu cầu hợp tác giữa các mô-đun. Thời gian phản hồi, tốc độ xử lý đảm bảo trải nghiệm người dùng.
  • Xử lý lỗi: Đảm bảo rằng mỗi mô-đun trong hệ thống xử lý các lỗi và ngoại lệ chính xác. Đó là sự khác biệt để tránh xảy ra sự cố, các trường hợp bất thường.
  • Bảo mật: Bảo mật, kiểm soát truy cập, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài và rò rỉ dữ liệu.

4. Sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp

Sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp được thể hiện rõ qua các ý:

Kiểm thử đơn vị tập trung vào kiểm tra các thành phần và mô-đun riêng lẻ để đảm bảo tính chính xác của chúng. Trong khi đó, kiểm thử tích hợp tập trung kiểm tra sự tương tác và hoạt động của các thành phần khi chúng hoạt động cùng nhau trong hệ thống.

Kiểm thử đơn vị là gì?
Kiểm thử đơn vị là gì?

Trong quá trình thực hiện bài kiểm thử đơn vị, các nhà phát triển thử nghiệm từng đoạn mã riêng lẻ, như hàm, lớp hay phương thức, để kiểm tra xem có kiểm thử đơn vị bất thường hoặc hoạt động theo mong đợi hay không. Quan điểm thử nghiệm đơn vị giúp phát hiện và sửa lỗi sớm, cải thiện chất lượng mã nguồn và đảm bảo tính ổn định trong quá trình phát triển kiểm thử đơn vị sự khác biệt kiểm thử đơn vị.

Sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp thể hiện rõ ở khía cạnh kiểm thử tích hợp tập trung kiểm tra tương tác giữa các thành phần khác nhau, bao gồm việc truyền dữ liệu, kịch bản kinh doanh của toàn bộ hệ thống, giao tiếp giữa các mô-đun.

Đặc tả kiểm thử tích hợp mô phỏng ý nghĩa các thành phần hoạt động hợp tác và hệ thống hoạt động bình thường khi chúng được tích hợp.

Thử nghiệm đơn và kiểm thử tích hợp có vai trò bổ sung nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Mục đích kiểm thử đơn vị giúp cải thiện hiệu quả phát triển bằng cách kiểm tra chức năng của từng thành phần riêng lẻ và phát hiện lỗi sớm. Kiểm thử tích hợp kiểm thử toàn diện đảm bảo người dùng cuối nhận được chức năng và hiệu suất mong đợi.

5. Sự khác biệt của kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống

Kiểm thử tích hợp là quá trình kiểm tra các thành phần và mô-đun riêng lẻ hoạt động bình thường. Kiểm thử hệ thống là quá trình xác minh toàn bộ các thành phần đã được kết hợp đáp ứng yêu cầu của người dùng cuối. Mục tiêu của kiểm thử hệ thống kiểm thử tích hợp là xác minh tính đúng đắn của hệ thống.

Sự khác biệt giữa kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống
Sự khác biệt giữa kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống

Sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp thể hiện ở chỗ, kiểm thử tích hợp được thực hiện trên các thành phần sau khi đã kiểm thử đơn vị. Ngược lại, thử nghiệm phát triển hệ thống được thực hiện trên toàn bộ hệ thống sau khi quá trình kiểm thử tích hợp hoàn thành.

Sự khác biệt của kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống còn bao gồm loại thử nghiệm phát triển hệ thống xác minh hoạt động, chức năng, hiệu suất, bảo mật, khả năng sử dụng và các yếu tố khác từ góc nhìn của người dùng cuối.

6. Phân loại kiểm thử phần mềm

Có 4 loại kiểm thử IT phổ biến: kiểm tra giao diện, kiểm tra hộp đen, thử nghiệm kịch bản kinh doanh, kiểm tra căng thẳng.

Các công ty nên kiểm thử theo chu kỳ để phần mềm, ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất. Vậy kiểm thử chu kỳ là gì? Kiểm thử chu kỳ (Cycle Testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà trong đó hệ thống được kiểm tra trong một chu kỳ liên tục và lặp đi lặp lại. Thay vì chỉ kiểm tra một lần duy nhất, kiểm thử chu kỳ sẽ đánh giá hiệu suất, tính ổn định và khả năng chịu tải của hệ thống trong thời gian dài.

Newwave Solutions đã làm rõ sự khác biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, sự khác biệt của kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống cho các bạn nắm vững thông tin. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Tags

Tô Quang Duy là CEO của Newwave Solutions - Công ty phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam. Ông được công nhận là một chuyên gia công nghệ xuất sắc. Kết nối với ông ấy trên LinkedIn và Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Văn phòng

Newwave Solutions là một trong Top 10 công ty Phát triển Phần mềm hàng đầu tại Việt Nam với 12+ năm kinh nghiệm và 300+ chuyên gia IT.
MST: 0105627951
Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 (GMT+7)

icon-map Newwave Solutions
Trụ sở chính
Hà Nội
Tầng 1, 4, 10, toà nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
View Map
icon-map Newwave Solutions
Chi nhánh
Tokyo
1-11-8 Yushima, Quận Bunkyo, Thành phố Tokyo 113-0034, Nhật Bản
View Map
Newwave Solutions Hotline Newwave Solutions Zalo Newwave Solutions Email